ผลงานศิลปะของ ALEJANDRO DURÁN โดยเขาได้ถูกให้ช่วยมาทำความสะอาดที่ชายหาดของ Mexico’s Sian และได้รวบรวมขยะพลาสติกมาจัดองค์ประกอบให้เข้ากับธรรมชาติ

โดยการจัดขยะตามสีขององค์ประกอบต่างๆ

PLASTIC WASTE ECO SCULPTURES

PLASTIC WASTE ECO SCULPTURES

PLASTIC WASTE ECO SCULPTURES

PLASTIC WASTE ECO SCULPTURES

PLASTIC WASTE ECO SCULPTURES

PLASTIC WASTE ECO SCULPTURES

PLASTIC WASTE ECO SCULPTURES

PLASTIC WASTE ECO SCULPTURES

PLASTIC WASTE ECO SCULPTURES

PLASTIC WASTE ECO SCULPTURES

PLASTIC WASTE ECO SCULPTURES


 

Conflating the hand of man and nature, at times I distribute the objects the way the waves would; at other times, the plastic takes on the shape of algae, roots, rivers, or fruit, reflecting the infiltration of plastics into the natural environment.

– Alejandro Durán


 

PLASTIC WASTE ECO SCULPTURES BY ALEJANDRO DURÁN

We found this at Homeli