logo4

icon1
Processed with VSCOcam with hb1 preset

พื้นแคมป์ปิ้งบนพื้นที่กว่า 200 ไร่ กับมื้อสุดพิเศษกับชาบูหม้อไฟกลางธรรมชาติใกล้กรุงเทพฯ

Plenti farm เป็นคาเฟ่ที่มีพื้นที่สีเขียวราว ๆ 200 ไร่ ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้และใบหญ้า มีพื้นที่หลักเพียงแค่โซนคาเฟ่และครัว ส่วนพื้นที่ที่เหลือนั่นยังคงเป็นธรรมชาติที่ยังไม่ได้มีการก่อสร้าง จึงทำให้การแคมป์ปิ้งดูเหมือนได้อยู่ใจกลางธรรมชาติมากขึ้น