สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ วันแห่งการพักผ่อนของหลาย ๆ คน วันที่ไม่ต้องทำงานและไม่ต้องคิดอะไร วันที่เราจะได้สัมผัสเช้าวันอาทิตย์อย่างแท้จริงด้วยการไปคาเฟ่ที่ชื่อว่า Sunday Morning Cafe Nongkhaem

ร้านกาแแฟขนาดกลาง ถูกรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าทำให้บริเวณนั้นอากาศไม่ได้ร้อนมาก โครงสร้างของร้านที่ใช้วัสดุเป็นไม้ แปลกใจที่เรากลับรู้สึกถึงกลิ่นของทะเลมากกว่า

Google Maps